x
NederlandsFrançais
nl
Blog01.09.2018

De µWKK op pellets is rendabel zonder subsidies.

De toekomst van energievoorziening

De vraag of we subsidiegeld moeten pompen in biomassa-centrales beheerst het nieuws. Het energievraagstuk wordt - ten onrechte - enkel toegespitst op elektriciteitsproductie.

De toekomst van de energievoorziening van ons land zal niet enkel zon of wind zijn. Het zal een mix moeten zijn van nog andere energiebronnen met onder andere energiebronnen die we zelf kunnen regelen en in de hand hebben.

Bovendien, en dit wordt vaak vergeten, is het merendeel van ons energieverbruik niet de elektriciteit van uit het stopcontact, maar de energie die we nodig hebben om onze woningen te verwarmen en van warm water te voorzien en om ons te verplaatsen. Deze energie is tot op vandaag bijna 95% fossiel (aardgas, aardolie, kolen, uranium).

Verwarming en sanitair warm water de grootste energie slokop.

Het inzetten op zonne- en windenergie is van groot belang om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, maar het gaat voorbij aan de grote nood aan warmte. Zelfs in goed geïsoleerde woningen is het aandeel aan energie voor verwarming en sanitair warm water de grootste energie slokop : meer dan 50%.


De vraag aan energie voor verwarming is omgekeerd evenredig met het aanbod van zonne-energie.
Het is dus een illusie om er vanuit te gaan dat de zonne-energie kan ingezet worden om onze woningen te verwarmen.
Voor dit laatste kunnen we beter gebruikmaken van lokale, CO2 neutrale en na-groeibare biomassa en pellets. Het goede nieuws is dat de recente ontwikkelingen het mogelijk maken om op een eenvoudige manier naast warmte ook elektriciteit te produceren met een pelletketel in combinatie met een Stirlingmotor.

Pelletketel met Stirling

Door deze toepassing wordt op het moment dat de zon het laat afweten ('s nachts en in de koude wintermaanden) warmte geproduceerd én elektriciteit. Een prachtige combinatie, die een antwoord biedt aan onze energievraag, behoefte en comfort en het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Lees verder op www.okofen-e.com of www.cogenvlaanderen.be