x
NederlandsFrançais
nl
Blog04.02.2019

GreyDay

Grey Day

Grijze dag. Zo'n naam. Je zou bij zo'n dag je vanzelf al wat minder voelen. De Grey day is de dag waarop alle groene energie die we per jaar gebruiken (symbolisch) opgebruikt is. Dit jaar viel die dag op 4 februari of 2 dagen later dan vorig jaar. Er zijn dit jaar nog 330 dagen te gaan maar dan wel zonder groene energie.

In 2016 viel Grey Day op 1 februari. Het was voor mij de start om te zoeken : "Hoe kan ikzelf, met mijn gezin hier iets aan doen".

Het Vlaamse Warmteplan

Mijn zoektocht kreeg een boost als ik het "Vlaamse Warmteplan 2020" te lezen kreeg. In dit plan staat letterlijk te lezen dat "door de combinatie van zonnepanelen en warmtepompen het openbare elektriciteitsnet wordt ontlast én de gebruiker onafhankelijker wordt". Welnu, 2 onwaarheden in één zin, je moet maar durven. Het net wordt juist extra belast (vraag dat maar eens aan iemand bij Elia) en de gebruiker wordt juist afhankelijker van het net (vraag dat maar iemand die een warmtepomp heeft).
Na wikken en wegen, wilde ik een drastische keuze maken en de lat werkelijk hoog leggen :
CO2-neutraal, hernieuwbaar, geen belasting van het net én volledige onafhankelijk worden.

De zoektocht naar technologie

Met welke technologie wordt dit mogelijk ? De zoektocht startte (uiteraard) bij PV-panelen, warmtepomp en batterijen. Het bleek onmogelijk een opslag te bouwen om de winter te overbruggen zonder hulp of overbelasting van het net. Het warmteplan van de Vlaamse overheid houdt dus echt geen steek. Het zou geen warmtepomp worden.
De nieuwe hype in 2017 was de brandstofcel. De Vlaamse Overheid strooide onmiddellijk met riante subsidies van €8.000; dus het moet wel goed zijn.
Mooie techniek, absoluut. Echter voor mij niet van toepassing : de brandstof is en blijft fossiel aardgas. Bovendien is de levensduur van de stacks te beperkt. De netverbinding en afhankelijkheid verschuift van elektriciteit naar gas. We blijven "grey" bezig en niet "green". Noch CO2-neutraal, noch hernieuwbaar en toch nog net-afhankelijk. Nee, het zou geen brandstofcel worden.

Ondertussen had ik een interessante verbruiksmeter geïnstalleerd waardoor ik de jacht op (sluip-) verbruikers kon doorvoeren. Verlichting omgebouwd op LED, stekkers met knop op audio-installatie, en PC's. De standby-verliezen wist ik terug te schroeven tot zo'n 70W. Ons elektriciteitsverbruik daalde tot ongeveer 1.800kWh per jaar.

Batterijen?

Eind 2017 belooft de Vlaamse Overheid bij monde van Geert Bourgeois dat er subsidies zullen komen voor batterijen. Hoop doet leven. Op vandaag is er nog niets concreets. De urgentie is blijkbaar nog niet hoog genoeg.

Echt C02 neutraal

Een techniek die met een CO2-neutrale, hernieuwbare en lokale energiebron werkt en ons 100% net-onafhankelijk maakt bestaat : een pelletketel met Stirling-module in combinatie met PV-panelen en een (zoutwater-)batterij.
We installeerden dit in november 2017, en zijn sindsdien afgekoppeld van het elektriciteitsnet. De teller is verwijderd, er is geen verbinding meer. We kunnen zeggen dat het licht dat bij ons brandt, brandt zonder grijze energie, zonder kernenergie, zonder fossiele brandstoffen en zonder CO2. Het geeft een zalig gevoel om voor 100% onafhankelijk te zijn van de grote energieconcerns. Het geeft een zalig gevoel werkelijk iets te doen aan de klimaatzaak.

Niet treuzelen of aan de kantlijn staan. Doen. Daar gaan we voor.

U kan onze woning en installatie bezoeken op zaterdag 9 maart 2019 tussen 9 en 18u.