x
NederlandsFrançais
nl
Blog20.02.2019

Pellets en fijnstof: hoe zit het nu?

Fijnstof? CO2?

Waar zit het verschil?


Fijnstof is een probleem voor mens, niet voor het klimaat.
Fijnstof is een vervuilende stof, CO2 is een klimaat-verstorende stof.

1.    Vroeger : vooral verkeer en industrie, hout werd ingeschat voor 4%. Nu wordt geschat dat  50% van het fijnstof afkomstig is van de huishoudens (=hout).

2.    Fijnstofbelasting in de zomer is groter dan tijdens de winter ! 3.    Probleem ligt bij burenhinder. Tussen de 7 à 15% van de Vlamingen zegt problemen te ondervinden met een buur die slecht stookt.

4.    Het gebruik van een houtkachel vraagt kennis en ook discipline.

      1.    Droog hout
      2.    Voldoende gekliefd
      3.    Zuiver hout
      4.    Luchtregeling voldoende open
      5.    Niet te veel hout in één keer
      6.    Niet "overnacht" willen stoken
      7.    Zwitserse methode om aan te maken

Daarom : RIKATRONIC en/of PELLETS zijn een oplossing.

Fijnstof-uitstoot door houtverbranding is in Vlaanderen is eigenlijk gemakkelijk terug te dringen (als het werkelijk aan hout ligt). Door vervanging van oude kachels (15 jaar en ouder) dan kan de fijnstof uitstoot gemakkelijk met 75% naar beneden.
Als een openhaard 100 eenheden uitstoot, dan is een pelletketel op 0,23 eenheden...

Nieuwe houtkachels scoren veel beter, pelletkachels nog beter en (condenserende) pelletketels het best.
 


Het fijnstof vermindert elk jaar. De lucht is nog nooit zo zuiver geweest in de afgelopen 100 jaar !
Een sterke daling werd ingezet rond 2005 door de introductie van de pelletkachels. De afgelopen 3 jaar is aan die daling een einde gekomen.
 


De actie "Curieuze neuzen" had niets met fijnstof te maken, maar met NOX. NOX is vooral afkomstig van verkeer (verbrandingsmotoren).


Pellets zijn CO2-neutraal, hernieuwbaar en lokaal.


Zonder biomassa kunnen we de doelstellingen niet halen.
92 % van de groene warmte in Vlaanderen is afkomstig van biomassa. (cijfers van 2017, bron: VEA)

Fijnstof is een vervuilende stof, CO2 is een klimaat-verstorende stof.

 
bron: Bond Beter Leefmilieu

De opwarming van de aarde is het gevolg van CO2, en dit is een serieuzer probleem. De CO2-concentratie stijgt elk jaar.
In de jaren 2000 werd de "magische grens" van 400ppm als een "point of no return" gezet. Het punt waarop - zelfs bij een volledig staken van alle uitstoot - de aarde 2°C zou opwarmen. We zijn dit punt ondertussen voorbij.
De opwarming van het klimaat is ondertussen een feit. 14 van de 16 warmste jaren sinds de opmetingen halfweg de 19de eeuw, zijn na 2000.

Door het gebruik van pellets/hout als warmtebron kunnen we - in vergelijk met gas of stookolie - werkelijk iets doen aan de CO2-uitstoot. Tenslotte is ongeveer de helft van ons energieverbruik voor verwarming en/of sanitair warmwater.

De CO2-neutraliteit zit in het feit dat het houtafval dat gebruikt wordt om pellets mee te maken, sowieso in de natuurlijke kringloop komt, waarbij de koolstof verbonden wordt met zuurstof uit de lucht waardoor CO2 ontstaat (bij het composteren). Bij pellets komt die CO2 vrij bij het verbranden. Het is dus een nul-operatie of een CO2-neutraal proces.
Bovendien kan door de opname van CO2 uit de lucht opnieuw hout groeien. Het is onmogelijk om met de CO2 uit de lucht de oliereserves aan te zuiveren...

Pellets worden op een verschillende locaties in België geproduceerd als nevenproduct van de houtindustrie. Het vraagt ongeveer 3% grijze energie om pellets te produceren. Dat is 4 keer minder dan om stookolie of gas te produceren.

Stroomop & ÖkoFENStroomop staat al 20 jaar op de barricade voor een beter klimaat. Stroomop informeert en motiveert bouwers en verbouwers om eerst goed te isoleren, en daarna de omschakeling te overwegen van een fossiele energie naar een lokaal en oneindig te verkrijgen energiebron : hout of pellets.

Ongeveer 50% van de energie in een huishouden gaat naar verwarmen en warmwater. Als we hiervoor naar een koolstof-neutrale energiebron overschakelen, winnen we gigantisch veel CO2 uit en dragen we werkelijk bij aan de transitie naar een gezonder klimaat.

Pellets dragen hiertoe extra bij. Pellets zijn genormeerd, de kwaliteit is constant en de verbranding in een kachel of ketel gebeurt steeds onder de beste omstandigheden. Hierdoor is het rendement hoog en de emissies laag. Bij een pelletkachel zijn de emissies tot 100 keer beter dan een open haard. Bij een pelletketel is dit zelfs 400 keer beter.

De vraag die we veel te horen krijgen is dat er niet genoeg pellets zijn als "iedereen" met pellets zou verwarmen. Dit is zeker juist als we het bestaande, energieverslindende patrimonium zouden willen verwarmen met pellets, dan lukt het niet.
Echter, als we de woningen isoleren naar de standaard die vandaag gebruikelijk is, en we voorzien van een zonneboiler, dan zijn er zeker grote mogelijkheden weggelegd voor pellets - ook in België. Met PV-panelen kunnen we dan onze mobiliteit en de huishoudens van energie voorzien. Elektrisch verwarmen - in welke vorm dan ook- is niet de beste keuze.


 
Met Stroomop & ÖkoFEN pionieren we steeds met de nieuwste technieken. We deden ervaring op met ons eigen passiefkantoor gebouw dat C02-neutraal wordt verwarmd, en waar we zonnepanelen combineren met een warmtekrachtkoppeling op pellets.

Een paar geleden zetten we een belangrijke stap door een privé-woning volledig te ontkoppelen van het elektriciteit- en gasnet. De energie (elektriciteit en warmte) komt van een µWKK van ÖkoFEN, PV-panelen, zonneboiler en een batterij. Binnenkort volgt de woning van een tweede collega.