x
NederlandsFrançais
nl
Nieuws16.06.2022

Premie in Wallonië

Woon je in Wallonië en wil je je huidige verwarmingssysteem op gas, olie of elektriciteit vervangen door een duurzame oplossing op basis van hout of pellets? Dan hebben we goed nieuws voor je!


Wallonië biedt financiële steun in de vorm van een (tijdelijke) premie. De premie geldt o.a. voor onze RIKA hout-, pellet- en combikachels en onze ÖkoFEN pelletketels. Deze premie geldt enkel in Wallonië en niet in Vlaanderen.

Bedrag van de premie

Voor kachels bedraagt de basispremie 400 euro, met een maximum van 2.400 euro. Voor ketels bedraagt de basispremie 1.800 euro, met een maximum van 10.800 euro.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de eindfactuur van de werken tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 gemaakt zijn.

Voorwaarden:

Het bedrag van de subsidies zal worden aangepast aan de inkomenscategorie, de samenstelling van je gezin, de werkzaamheden die je wenst uit te voeren en de bijdrage ervan tot de verbetering van de energieprestaties van jouw woning.

Je kan alle voorwaarden hier vinden.

Procedure:

Volg de onderstaande volgorde:

1. Uitvoering van de werkzaamheden: Laat de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De eindfactuur voor de werkzaamheden loopt van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025.

2. INDIENING VAN DE AANVRAAG: Zend de ingevulde en ondertekende aanvraag uiterlijk 8 maanden na de laatste factuur.

Stuur het formulier en de technische bijlage ingevuld naar gelang van de aard van de te verrichten werkzaamheden, per post naar het volgende adres:

Service public de Wallonie
Territoire, logement, patrimoine, énergie
Département du logement
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 JambesZodra de administratie de premieaanvraag heeft ontvangen, krijg je binnen 15 dagen een ontvangstbewijs toegestuurd.

Indien het dossier niet volledig is, beschik je over 60 dagen om het aan te vullen, te rekenen vanaf de brief met het verzoek om aanvulling die je door de administratie zal worden toegezonden

Deze premie wordt aangeboden door Wallonië, met andere woorden inwoners van het Brussels Gewest kunnen dit niet aanvragen.
Alle informatie over de premie vind je hier.